اګست 24, 2019

شهید زرمت ته:

شهید زرمت ته:

 

ټکور
بیا دي په مظلومو پرګنو باندي غوغا ده
پاڅه شاهیکوټه توره وکاږه غزا ده

پاڅه دزرمت دنازولو کړیکي نه اورې؟
پاڅېږه رادرومه دلته جوړه کربلاده

هله، دجګړې دقومندې امیر دي وټاکه
هله ، دغربي لېوانو بیا درته سودا ده

بیا یوځلي کړیکه که ویده غازي راپورته که
بیا دسرو شین سترګو راروان اناکونډا ده

وخته ددې هرڅه حساب غواړو ګوره یاد ساته
وینه مو مباح ولي ده ؟ کومه مو ګنا ده ؟

هیله ده (ټکور) به مي دزړه ژور زخمونه شي
خدای ته مي نیولې زخمي لپو کې دعا ده

Related posts