اګست 24, 2019

سجدې په ځنځیرو کې

سجدې په ځنځیرو کې

ذکر الله “افسوس”

بس له همدی جفا دټکي به بسنه وکړي
په یارانه کې چې سړی دسر ساتنه وكړي،

احساسه غلی شه دهجر دستم ورځې دي
پریږده چې وخت د وفا سمه ازموینه وکړي

په ځنځیرونوکې سجدې به نړۍ ونړوي
د عرش مالک به یې ضرور د درد پوښتنه وکړي

خاین په خپل غدر کې دومره وړاندی تللی دی چې
دسړي زړه غواړي چې لمونځ یې په لمنه وکړي

هغوی به کله هم دژوند لارو کې وه نه لویږي
چې څوک د زړونو انتخاب کې ښه پلټنه وکړي

هله د خپلې پاکې مینی قدر وپیژنم
چې مې جانان په ښکلو سترګو کې مننه وکړي

“افسوسه” یاره چاته زړه ورنکړې پام کوه ډیر
که څوک په هر رنګه وعده درنه غوښتنه وکړي

Related posts