اګست 20, 2019

ورځنی خبري بولیټن – د جوزا ۲۲مه، ۱۳۹۸

ورځنی خبري بولیټن – د جوزا ۲۲مه، ۱۳۹۸
عبدالله طالبان د سولې لار کې خنډ بللي

Related posts