اګست 24, 2019

گوشهایش را باید برید!

گوشهایش را باید برید!

این شخص عطاء دهقان رئیس موقت پارلمان دیروز در حین معرفی رحمانی بحیث رئیس ولسی جرگه گفته بود اگر با انتخاب رحمانی جنجال شد گوشهایم را ببرید برو بخیر رحمانی را انتخاب می‌کنیم امروز چنان جنجال شد که در پارلمان سگ صاحب خود را گم می‌کرد حالی باید این شخص را پیدا کرد و قیچی را به دست‌اش داد که خودش زحمت بریدن گوشهای خود را بکشد!
😜
#کج‌کلاه‌خان

Related posts