مې 23, 2019

فشارهای کشورهای ذیدخل جهت کنار آمدن با ادارهء کابل

فشارهای کشورهای ذیدخل جهت کنار آمدن با ادارهء کابل

استاد عبد الرحمن صمیم

کشور های مختلف ذیدخل همچو همسایه ها بشمول روس و کشورهای خلیج در تلاش اند تا بر مجاهدین فشار وارد نموده و آنان را وا دارند تا با ادارهء اجیر کابل کنار آیند. همهء این کشورها می خواهند استفاده اعظمی از معامله گری بر خون و قربانی ملت افغان کنند، امریکایی ها را خوش بسازند و نگذارند یک حکومت اسلامی واقعی در افغانستان به میان آید. به عبارات دیگر آنان می خواهند با یک تیر چند شکار کنند مگر آنان بی خبر از این اند که (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ * وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)، ” و [دشمنان] مكر ورزيدند و خدا [در پاسخ شان] مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكر انگيزان است”. علاوه بر این، هر یک از قدرت های منطقه روابطی با گروههای همنوای خود در داخل کشور دارند که نمی خواهند با ظهور یک حکومت قوی مرکزی مهره های خود را کاملا از دست دهند. 

درین بخش باید درک کنیم که ایران نقش خیلی خطرناکی را بازی می کند.  درطول چهل سال جهاد ایران همواره با مجاهدین و نظام کابل (از نظام کمونیستی و سلطان علی کشتمند گرفته تا نظام امریکایی فعلی) هم زمان ارتباط داشته و در اشغال افغانستان توسط امریکایی ها نقش خیلی برازنده و مهمی را ایفا کرد. این کشور می خواهد در هر صورت از منافع خود و گروههای زیر نفوذ خود در افغانستان حمایت و دفاع کند و نگذارد بعد از آنکه سهم بزرگتری را که در حکومت دارند از دست داده و به حاشیه بروند.  بر اساس این سیاست مکارانه، امروز ایران در داخل نظام کابل شاید بزرگترین قدرت را دارا باشد، که با کنترول وزارت تحصیلات عالی توانسته تناسب محصلین شیعه را تا چهل فیصد در پوهنتون های افغانستان بخصوص کابل افزایش بدهد و به این ترتیب عدهٔ زیادی از صاحب منصبان اردوی اجیر، ‌دستگاه استخباراتی و مامورین دولتی را شیعه ها تشکیل می دهند که به تناسب نفوس شان در کشور چند برابر می باشد.  ایرانی ها با این پلان دراز مدت می خواهند روزی افغانستان را مبدل به کشوری همچو لبنان و سوریه کنند که در آن یک اقلیت شیعه حاکم باشد. احتمال قوی می رود که امریکایی ها هم در این پلان با آنها مشکلی نداشته باشند چون تاریخ خیانت های شیعه ها را می دانند و درک می کنند که اقلیت ها برای حکومت بر اکثریت ملت همیشه حلقهٔ غلامی قدرتهای خارجی را به گردن می زنند. 

در چنین حالات و چنانچه طالبان اعلامیه یی نیز در این ارتباط نشر کردند مجاهدین با قاطعیت تام همه کشور های ذیدخل را باید آگاه بسازند که به هیچ صورتی نظام مزدور کابل را به رسمیت نخواهند شناخت، و چون هدف اساسی و مقصود اصلی جهاد اعلای کلمت الله و اقامهٔ یک نظام اسلامی است درین باب به هیچ سازش تن نخواهند داد تا همه ازین مسئله مایوس شوند و روند مذاکرات را با خواسته های کاذب نظام کابل پیوند نه دهند. اگر باز با وجود اینهمه، این کشور ها بر گفتگو و ملاقات با وطن فروشان نظام کابل اصرار می کنند بایست مذاکرات لغو گردد.

Related posts