مارچ 21, 2019

 • وروستی آرمان

  لیکنه: رحیم الله بریال ما درته ویلي نه وو چې زما له شهادته وروسته به اوښکې نه تویوې؟ صبر به کوې؟! څوک به ...

  لیکنه: رحیم الله بریال ما درته ویلي نه وو چې زما له شهادته وروسته به اوښکې نه تویوې؟ صبر به کوې؟! څوک به په ځان نه پوهوې چې زۀ یې یوازې ددنیا غمونو ته پاتې کړي او خپله د جنت په باغونو کې مزې او سیلونه ...

  Read more
 • پـــــکار ده

  محمد عابد لغماني میـــــنه،آزادي،وطـــــن ښایســــــته پکار ده د مرضونو مور اشغال ته خاتــــمه پــکار ده ...

  محمد عابد لغماني میـــــنه،آزادي،وطـــــن ښایســــــته پکار ده د مرضونو مور اشغال ته خاتــــمه پــکار ده دلتـــه آهـــونه،فـــریادونه دیتــم سـلکې دي دلته پټـې پـکار درمـل پکار پرده پـــــکار ده ماشــ ...

  Read more
 • دلۍ دلۍ

  شاعر معتصم دانن چه ستا په څنګ کی دي روان دلۍ دلۍ دا واړه دي دکفر غلامان دلۍدلۍ زما خواره جونګړه ورته ښکار ...

  شاعر معتصم دانن چه ستا په څنګ کی دي روان دلۍ دلۍ دا واړه دي دکفر غلامان دلۍدلۍ زما خواره جونګړه ورته ښکاري ګنهګاره چه نن کړي دبمونو پری باران دلۍدلۍ کتاب می مدرسه می او وړوکي ماشومان می سپارلي می په ل ...

  Read more
 • ﻃﺎﻟﺒﻪ!

  ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﮐړﻱ ﻧﻨﺪﺍﺭﻩ ﺩﯤ ﻧﻦ ﻧړۍ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺧﺪﺍﯼ دي ﻧﻈﺮ ﻣﮑړﮤ ﭘګړۍ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻧﻦ ﺩﯤ ﺭﺍﻭړی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮ ﺭﻧګ ﺩﯼ ﮐﻔﺎﺭ ﺩ ﺳﻮﻟﯥ ...

  ﻣﺴﺘﻮﺭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﮐړﻱ ﻧﻨﺪﺍﺭﻩ ﺩﯤ ﻧﻦ ﻧړۍ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺧﺪﺍﯼ دي ﻧﻈﺮ ﻣﮑړﮤ ﭘګړۍ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻧﻦ ﺩﯤ ﺭﺍﻭړی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮ ﺭﻧګ ﺩﯼ ﮐﻔﺎﺭ ﺩ ﺳﻮﻟﯥ ﮐړﻱ ﺯﺍﺭۍ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﭘﺎﻡ ﺑه ﮐړﯤ ډﯦﺮ ګﻮﺭﻩ ﻏﺮﻭﺭ ﻭﻧﮑړﯤ ! ﺷﮥ ﺑﺮﮐﺖ ﺩﯤ ﭘﻪ ځﻮﺍﻧۍ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻣﻨﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﯤ ﺩ ﺳﺘﺎﯾﻠ ...

  Read more
 • امریکا

  شاعر: هـبةالله مـنتقــم مونږماتوله امریکاخلکوخندل راپورې راته یوشوې وه دنیاخلکوخندل راپورې خلکوویل ستاخړټ ...

  شاعر: هـبةالله مـنتقــم مونږماتوله امریکاخلکوخندل راپورې راته یوشوې وه دنیاخلکوخندل راپورې خلکوویل ستاخړټوپک اودایټم سره جنګ د دوی جواب کې زمونږخنداخلکوخندل راپورې مونږویل یوورځ به په ټیټوسترګوتښتي کف ...

  Read more
 • غزل

  طالب الهام هلته ناقوس دلته اذان خاموش ښایي قیامت شوټول جهان خاموش شیطانان بیا تر اسمانونو ولاړل ستورې وید ...

  طالب الهام هلته ناقوس دلته اذان خاموش ښایي قیامت شوټول جهان خاموش شیطانان بیا تر اسمانونو ولاړل ستورې ویده دي کهکشان خاموش دپاک اسلام ستنې به ونړیږي که شي زموږافغانستان خاموش دوخت بادشاه یې سفارش نه م ...

  Read more
 • د بدبینۍ بدلون!

  شاعر: عصمت الله بشام تـــه د ښکلا او د خوښۍ مضمون یې د جـنګ جګـړو او بدبینۍ بدلــون یې پـه تـیاره چـم کي ...

  شاعر: عصمت الله بشام تـــه د ښکلا او د خوښۍ مضمون یې د جـنګ جګـړو او بدبینۍ بدلــون یې پـه تـیاره چـم کي بـه رڼــا خپـره شي پر چاودو شونـډو بـه مسکا خپره شي مـرګونـه نـه بـه وی جګړی بـه نـه وي د نـــف ...

  Read more
 • غزل

  عابد ځواک دخیال اسمان کي ټولومه لکه ســتوري توري ستاوجمال ته مي جانانه سوه کمزوري توري خدای زده کمال ستا ...

  عابد ځواک دخیال اسمان کي ټولومه لکه ســتوري توري ستاوجمال ته مي جانانه سوه کمزوري توري خدای زده کمال ستا دښایست دی او که زما دمیني چي مي پر زړه باندي میده میده را اوري توري دیثـرب ښـاردزړه قراردجانان ...

  Read more
 • د بدبینۍ بدلون!

  شاعر: عصمت الله بشام تـــه د ښکلا او د خوښۍ مضمون یې د جـنګ جګـړو او بدبینۍ بدلــون یې پـه تـیاره چـم کي ...

  شاعر: عصمت الله بشام تـــه د ښکلا او د خوښۍ مضمون یې د جـنګ جګـړو او بدبینۍ بدلــون یې پـه تـیاره چـم کي بـه رڼــا خپـره شي پر چاودو شونـډو بـه مسکا خپره شي مـرګونـه نـه بـه وی جګړی بـه نـه وي د نـــف ...

  Read more
 • څاڅي وینې

  شعر: اسرار عمر له اوښکو نه برسېره له لیمو مې څاڅي وینې اشنا ستا په فراق کې له بڼو مې څاڅي وینې زما د ویجا ...

  شعر: اسرار عمر له اوښکو نه برسېره له لیمو مې څاڅي وینې اشنا ستا په فراق کې له بڼو مې څاڅي وینې زما د ویجاړ کلي کیسه هره ورځ جنګونه چنار یې په ملا مات له ګودرو مې څاڅي وینې سهار یې له دردونو ډک ژړاوې ف ...

  Read more